Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
Strona główna Polityka prywatności
Polityka prywatności

 

 1. Właściciel domeny

  Salus International Sp. z o.o. zwany dalej SALUS prowadzi stronę na prywatny użytek osób korzystających z serwisu. Pobieranie materiałów prezentowanych na tej stronie jest możliwe wyłącznie do własnych, prywatnych i nie komercyjnych celów (nie dotyczy materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem, że zostaną zachowane w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez upoważnienia udzielonego przez SALUS nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości stronydo celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów i zdjęć. Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników strony. Dostęp do strony lub korzystaniez niej oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia:
 2. Znaki towarowe i prawa autorskie

  Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnościąSALUS. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można ujrzeć lub przeczytać na tej stronie są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody SALUS. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 rokuo prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.).
 3. Odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych

  W zakresie, w jakim dopuszczają to przepisy prawa właściwego, SALUS wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron i/lub witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej.
 4. Ograniczenie odpowiedzialności

  Cała zawartość niniejszej witryny została dostarczona w formie i w treści oglądanej przez użytkownika witryny. SALUS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z tej witryny internetowej. SALUS nie przyjmuje na siebie także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niejlub pobieraniem z witryny jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików. SALUSnie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.
 5. Przesyłane materiały, pytania i odpowiedzi

  SALUS nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały dostarczone do któregokolwiek z naszych serwerów.
 6. Dane osobowe

  Dane osobowe, takie jak: nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, które zostaną nam dostarczone, będą wykorzystywane zgodnie z zasadami naszej POLITYKI OCHRONY PRYWATNOŚCI.
 7. Zmiany warunków i zastrzeżeń

  SALUS może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany do niniejszych warunków i zastrzeżeń aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie. Ponieważ takie zmiany są wiążącedla użytkownika, powinno się okresowo odwiedzać tę stronę, by zapoznać się z aktualnymi warunkamii zastrzeżeniami.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień warunków i zastrzeżeń oraz zobowiązanie do przestrzegania ich. Zapoznanie się z treścią postanowień i zastrzeżeń jest niezbędne. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 9. FORMULARZ KONTAKTOWY

  Administratorem danych osobowych jest Salus International Sp. z o.o.  (ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice, NIP: 634-012-54-42).

  Dane osobowe, które przetwarzamy to Twój adres poczty elektronicznej oraz takie informacje, które nam dobrowolnie prześlesz. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 litera f z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu zapewnienia kontaktu z Salus International Sp. z o.o. oraz załatwienia sprawy.

  Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Salus International Sp. z o.o., w szczególności osoby obsługujące adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz osoby, które uczestniczą w załatwieniu Twojej sprawy.
  Podanie danych jest wymagane - ich niepodanie będzie skutkowało brakiem kontaktu z naszej strony oraz pomocy w rozwiązaniu Twojej sprawy.

  Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Cyganem (tel. 694429337, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

  Masz prawo do żądania od Salus International Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

  Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionych celach (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

  Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

  Twoje dane będą przetwarzane przez 5 lat poczynając od roku następującym po roku, w którym załatwiliśmy Twoją sprawę.

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.